Meteen naar de inhoud
TOPdesk ontvangt Gouden Keurmerk

Door: Mirjam Baars

TOPdesk, een ICT-dienstverlener die software levert voor service-afdelingen, heeft voor 2023 het Gouden Keurmerk Talentontwikkeling ontvangen. Hieronder belichten we wat bijzonder is aan het HR-beleid van TOPdesk. Ook bespreken we waarom zij met recht het Gouden Keurmerk Talentontwikkeling mogen voeren.

Om voor het Keurmerk Talentontwikkeling in aanmerking te komen, is het HR-beleid van TOPdesk geëvalueerd aan de hand van het Keurmerk Talentontwikkeling Maturity Model. Dit houdt in dat per HR-proces nagegaan is of talentontwikkeling hier voldoende in vertegenwoordigd is. Hieronder is weergegeven hoe TOPdesk scoort op de verschillende onderdelen van dit model. 

Zoals bovenstaand model laat zien, scoort TOPdesk bijzonder goed op alle onderdelen van het Keurmerk Talentontwikkeling Maturity Model. Hieronder belichten we enkele ‘highlights’ die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en die ter inspiratie kunnen dienen voor andere organisaties. 

Laagdrempelige toegang studenten
TOPdesk zorgt ervoor dat studenten op een laagdrempelige manier kennis maken met de organisatie. Ze doen dit door verschillende activiteiten op dit vlak te organiseren:

Studentenzomerbaan
Studenten kunnen in de zomerperiode 6 weken stage lopen binnen TOPdesk. Ze vervullen dan verschillende opdrachten en worden hierbij bijgestaan door TOPdesk-professionals (o.a. verkopers, supporters, developers).

Studententeams
Studenten kunnen bij TOPdesk een bijbaan vervullen. Ze maken dan deel uit van bijvoorbeeld het Hospitality-team of het Support-team.

TOPdesk Studydays
TOPdesk biedt studenten in Delft (en omstreken) de mogelijkheid om op bepaalde zaterdagen in het jaar op het kantoor van TOPdesk te studeren. Ze krijgen gratis koffie, kunnen gebruik maken van beeldschermen en kunnen tafelvoetbal of Mario Kart spelen. Gemiddeld maken op zo’n zaterdag circa 80 studenten gebruik van dit initiatief. 

Selectie nieuwe medewerkers via game
TOPdesk maakt bij de werving- en selectie van nieuwe medewerkers gebruik van een game. Door het spelen van deze game worden de cognitieve vaardigheden van de nieuwe medewerker getest. Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden of iemand stressgevoelig is en hoe snel iemand keuzes maakt. Op deze manier kan, los van diploma’s, bepaald worden over welke cognitieve vaardigheden een nieuwe medewerker daadwerkelijk beschikt. 

Betaald ouderschapsverlof
TOPdesk biedt haar medewerkers betaald ouderschapsverlof. In het eerste jaar vergoedt TOPdesk 100% van het ouderschapsverlof. Het overige ouderschapsverlof kan in de eerste 8 levensjaar van het kind opgenomen worden, waarbij 50% vergoed wordt. Op deze manier worden jonge ouders optimaal gefaciliteerd in het ‘spitsuur van hun leven’. 

Bootcamp voor (inter)nationale medewerkers
TOPdesk opereert zowel nationaal als internationaal. Om de contacten tussen haar (inter)nationale medewerkers te bevorderen, organiseert TOPdesk 2 keer per jaar een Bootcamp van 3 dagen waarin nieuwe medewerkers samenkomen. Daarnaast organiseert TOPdesk elk jaar een ‘international week’ waarin alle TOPdesk-medewerkers samenkomen. 

Rollen en Groeipaden
Binnen TOPdesk vindt men het belangrijk dat medewerkers continu blijven leren. Om deze reden werken medewerkers in rollen, waardoor er veel flexibiliteit in hun takenpakket ontstaat. Ook zijn er groeipaden gedefinieerd per rol. Zo is er bijvoorbeeld een Consultancy groeipad. Medewerkers starten in een ‘newbie fase’ waarbij ze de basisskills leren. Naarmate zij verder groeien in hun rol worden de projecten groter en spelen verandermanagement en projectmanagement een belangrijker rol. Vanuit TOPdesk worden de groeipaden actief ondersteund vanuit een intern trainingsplatform TOPtraining. 

Keurmerk Talentontwikkeling
TOPdesk heeft met recht het Gouden Keurmerk Talentontwikkeling verdiend, omdat:

– binnen al haar HR-processen (werving en selectie, onboarding, etc.) ruimschoots aandacht is voor talentontwikkeling
– ze veel aandacht besteedt aan een laagdrempelige toegang voor studenten t.b.v. het bevorderen van nieuwe instroom van medewerkers
– zij innovatieve technieken inzet t.b.v. de werving en selectie van nieuwe medewerkers
– zij aandacht besteedt aan moderne arbeidsvoorwaarden (o.a. betaald ouderschapsverlof)
– zij medewerkers mogelijkheden biedt om zich continu te blijven ontwikkelen (via rollen, Growthpaths en het interne trainingsplatform TOPtraining) 

Wetenschappelijke basis 
Het Keurmerk Talentontwikkeling Maturity Model, dat de basis vormt voor het Keurmerk Talentontwikkeling, is ontwikkeld door onderzoeksbureau SatisAction (dr. Mirjam Baars) in samenwerking met HR-adviesbureau Reflective. Het Keurmerk Talentontwikkeling Maturity Model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (het proefschrift van dr. Mirjam Baars) en 30 jaar praktijkonderzoek naar talentontwikkeling in het MKB.

Aan de hand van het Keurmerk Talentontwikkeling Maturity Model kunnen MKB-bedrijven hun HR-processen spiegelen aan dat van andere MKB-bedrijven. Ze zien dan in één oogopslag op welke manier hun HR-processen aangescherpt kunnen worden.

Op deze manier kunnen ze talentontwikkeling goed borgen in hun HR-systeem, wat ertoe leidt dat medewerkers zich niet alleen optimaal ontwikkelen maar ook dat ze hierdoor als werkgever gemakkelijker nieuw talent aantrekken. 

Wil je ook in aanmerking komen voor het Keurmerk Talentontwikkeling? Neem dan contact met ons op!

Ook erkenning krijgen?